ใ…คDemandes ouvertes

PRAY?

len, maria, heather, leon, mira, & nevy
(SECTE)

MURDER?

hyejin, alexander, zora & shirley
(universitaire)

+

MUGUET?

BONNIE, DELILAH, lily
(surnaturel, fantรดmes)

+

PANDORA?

lambadelta, Joan & chrome
(rรฉincarnation, surnaturel)

+

STUCKS?

noah, lucian & KATHERIN
(time loop)

+

VILLAIN?

LEN, YOKO, REN & KAIN!
(universitaire)

+

divIN?

drea, aka, SASHA & alice!
(supernaturel)

+

GLITCH?

beatrice, leo, sirius & naomi
(flic, surnaturel)

+

FREE?

WILL, Mir & lys
(famille d'accueil, adolescence)

+

HEROES?

NERO, SORA, piero & gideon!
(super-hรฉros)